TAUSTAA

Uudenkaupungin rauha 1721 on yksi merkittävimpiä rauhansopimuksia Euroopan historiassa. Uudenkaupungin rauha on myös kansainvälisesti erittäin tunnettu. Rauhan Symposium -tapahtumaidean isä on maailmankuulu väestötieteilijä Wolfgang Lutz, joka viettää kesälomansa Uudenkaupungin saaristossa. Nyt järjestettävä symposium on järjestyksessä neljäs, tapahtuma on suunniteltu järjestettäväksi joka toinen vuosi elokuussa. Rauhan Symposium on ainutlaatuinen tapahtuma, jossa yhdistyvät kiinnostavalla tavalla eri tieteenalat, ajankohtaiset aiheet ja kulttuuri. Tapahtuma on monitieteinen, jotta näkökulma käsiteltäviin aihealueisiin olisi mahdollisimman laaja-alainen. Tieteenaloista mukana ovat yleensä väestötiede, rauhan ja konfliktin tutkimus, kulttuurihistoria, ulkopolitiikka, ympäristötieteet, tulevaisuuden tutkimus ja yhteiskuntatieteet. Kulttuurin saralta mukana ovat olleet mm. kirjallisuus, kuvataiteet ja musiikki. Symposiumin keskiössä on rauhan tematiikka laajasti tarkasteltuna, pienen kaupungin ja sen asukkaiden näkökulmaa unohtamatta. Symposium on samanaikaisesti kansainvälinen, kansallinen ja paikallinen.

Tapahtuman tavoitteena on saada aikaan vuoropuhelua suomalaisten sekä kansainvälisten huippututkijoiden, tunnettujen kulttuurivaikuttajien, poliitikkojen ja tavallisten kansalaisten välille. Rauhan Symposium noudattaa vahvasti saavutettavuuden periaatteita, mikä käytännössä tarkoittaa sitä tapahtuman luentoihin, keskusteluihin, taiteilijatapaamisiin ja kulttuuriohjelmiin on täysin vapaa pääsy. Tapahtuman kielet ovat suomi ja englanti – tapahtumassa on simultaanitulkkaus. Vuonna 2023 tapahtuman lisäkielenä on viro. Tapahtuma suoratoistetaan, jotta kaikilla on mahdollisuus seurata tapahtumaa, vaikka ei pääsisi paikan päälle.